Propagace systému obcí

Infografika – Výsledky obce

Graficky zpracované výsledky třídění odpadů konkrétní obce/města. 

Třídění.cz

Webové stránky, na kterých se proklikem na příslušný kraj dozvíte více informací o třídění ve Vašem ...

Svozový kalendář

Inspirace pro tvorbu svozového kalendáře pro Vaši obec/město.

Inzerce – Co kam patří?

Grafika znázorňující cestu odpadu plastu, papíru, skla, kovu a nápojového kartonu  doplněná o inform...

Leták – Systém třídění obce/města – šablona

Zajímavě zpracovaná šablona letáku určeného pro prezentaci výsledků a systému obce/města. Nabízí mož...

Samolepka bioodpad s možností umístění loga/publicity

Samolepka určená zejména pro menší nádoby informuje o sběru bioodpadu.

Samolepka papír + nápojové kartony s možností umístění loga/publicity

Samolepka určená zejména pro menší nádoby informuje o společném sběru dvou komodit – papír a nápojov...

Samolepka plast + kovy s možností umístění loga/publicity

Samolepka určená zejména pro menší nádoby informuje o společném sběru dvou komodit - plastu a kovu.

Jak komunikovat změnu systému sběru

Předpokladem plynulého přechodu do jakéhokoli nového systému je co nejlepší pochopení a akceptace zm...

Leták – DOOR TO DOOR

Díky systému třídění door to door je možné snížit množství odpadů ukládaných na skládku, a naopak zv...