Propagace systému obcí

Systém DOOR TO DOOR

Díky systému třídění door to door je možné snížit množství odpadů ukládaných na skládku, a naopak zv...

Jak funguje v ČR systém třídění a recyklace odpadu?

Obecné informování o tom, jak funguje....