Dispečink nádob

Dispečink sběrných nádob byl zřízen za účelem zkvalitnění služeb pro obce, které využívají sběrné nádoby bezplatně zapůjčené od společnosti EKO‑KOM, a.s., na základě smlouvy o výpůjčce. Takto zapůjčené nádoby jsou určeny výhradně pro oddělený sběr využitelných odpadů v obecním systému nakládání s komunálními odpady.

Dispečink nádob spravuje sběrnou síť nádob, která je výhradně v majetku EKO‑KOM, a.s., nikoliv nádob, které jsou ve vlastnictví obce anebo které má obec pronajaté od svozové firmy.

Dispečink nádob se zabývá zejména těmito aktivitami:

 • Vedení evidence a značení nádob
 • Technická správa smluv o výpůjčce nádob uzavřených s  obcemi v systému EKO‑KOM
 • Příjem, evidence a vyhodnocení hlášení o škodě
 • Zajištění servisních služeb a náhrady nádob
 • Poskytování informací spojených s vypůjčenými nádobami

 

Nahlášení škodní události na nádobách

zapůjčených od společnosti EKO‑KOM, a.s.  

Kdy je nutné poškození nahlásit:

 • Při totální škodě / zničení, vandalismu nebo odcizení vypůjčené nádoby
 • Při škodě na vypůjčené nádobě vzniklé vlivem běžného opotřebení
 • Při poškození nádoby způsobené nevhodnou manipulací, přetěžováním nebo používáním  k účelu, pro který není nádoba určená

Postup hlášení při totální škodě/ zničení, vandalismu nebo odcizení vypůjčené nádoby:

1. Oznámit škodu na POLICII ČR včetně vyžádání zápisu (při totální škodě/ zničení, vandalismu nebo odcizení vypůjčené nádoby).

2. Vyplnit a odeslat e-mailem formulář „Hlášení o škodě na nádobách“ včetně vyznačení poškozené části nádoby do nákresu, v případě zničení a odcizení se do nákresu poškození nevyznačuje.

3. Zaslat e-mailem fotodokumentaci poškozené nádoby jako přílohu formuláře, kdy by měla obsahovat:

– foto rozsahu poškození nádoby (neplatí pro odcizení)

– foto nádoby jako celku (neplatí pro odcizení)

– foto stanoviště nádoby.

4. Nahlásit škodu na pojišťovnu – v případě, že jsou nádoby ze strany vypůjčitele (obce) pojištěny.

 

Při totální škodě nebo odcizení nádoby je obec povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit na Policii ČR (protokol od Policie ČR / potvrzení o oznámení bude společností EKO‑KOM, a.s. vyžadován).

Po obdržení výše uvedených podkladů nutných pro uzavření škodní události spol. EKO‑KOM, a.s. nahradí poškozenou nádobu / zajistí její opravu, vyčíslí vzniklou škodu pro pojišťovnu a stanoví výši náhrady škody pro obec (na základě typu a stáří poškozené nádoby s přihlédnutím k její amortizaci).

V případě nedodání výše uvedených podkladů, bude náhrada škody pro obec uplatněna v plné výši vzniklé škody.

Postup hlášení při škodě vzniklé vlivem běžného opotřebení:

1. Vyplnit a odeslat e-mailem formulář „Hlášení o škodě na nádobách“ včetně vyznačení poškozené části nádoby do nákresu

2. Zaslat e-mailem fotodokumentaci poškozené nádoby jako přílohu formuláře, kdy by měla obsahovat:

– foto rozsahu poškození nádoby

– foto nádoby jako celku

– foto stanoviště nádoby

Po obdržení výše uvedených podkladů spol. EKO‑KOM, a.s. nahradí poškozenou nádobu nebo zajistí její opravu.

 

Postup při poškození nádob způsobeném vlivem nevhodné manipulace, jejich přetěžováním, nebo nevhodným použitím:

 • opravu / náhradu poškozené nádoby zajišťuje svozová spol.
 • náklady spojené s náhradou /opravou nádoby poškozené vlivem nevhodné manipulace, přetěžováním, nebo nevhodným použitím spol. EKO‑KOM a.s. nehradí
 • obec poškození nádoby pouze oznámí na e-mailovou adresu dispecinknadob@ekokom.cz , spolu s popisem nádoby a způsobu poškození

 

Kontakty a provoz

 • Provozní doba dispečinku nádob: Po – Pá    9:00 – 14:30 hod
 • e-mail: dispecinknadob@ekokom.cz
 • Telefon:  702 057 333

 

 

Případné dotazy týkající se postupu pro oznámení / nahlášení škod vzniklých na vypůjčených nádobách od spol. EKO‑KOM a.s. můžete zasílat na e-mail: dispecinknadob@ekokom.cz nebo využít tel.: 702 057 333.