Obecné

Inzerce – Aplikace

Inzerce určená k propagaci aplikace Kam třídit, která slouží k nalezení nádob na tříděný odpad a sbě...

Článek – Třídění v Česku – CZ – EN – UA

Článek informují o tom, jak se v České republice třídí a recykluje odpad. Článek je přeložen do angl...

Sběr kovových odpadů ve směsi s plastem

Ucelený balíček komunikačních nástrojů, prostřednictvím kterých můžete ve své obci/městě propagovat ...

Inzerce – Co kam patří?

Grafika znázorňující cestu odpadu plastu, papíru, skla, kovu a nápojového kartonu  doplněná o inform...

Inzerce – Dejte Vašim odpadům šanci na nový život

Podpora významu třídění odpadů formou inzercí.

Článek – Jak správně třídit plasty

Článek informující občany o tom, jak správně třídit plastový odpad včetně jeho cesty na dotřiďovací ...

Článek – Jak správně třídit sklo

Článek informující občany o tom, jak správně třídit skleněný odpad včetně jeho cesty na dotřiďovací ...

Článek – Jak správně třídit papír

Článek informující občany o tom, jak správně třídit papírový odpad včetně jeho cesty na dotřiďovací ...

Článek – Jak třídit odpad v kuchyni

Návodný článek o tom, jak si co nejsnadněji zařídit třídění odpadu v kuchyni. Článek obsahuje prakti...

Článek – Jak si zařídit třídění na chalupě

Návodný článek o tom, jak si co nejsnadněji zařídit třídění odpadu na chalupě. Článek obsahuje prakt...

Článek – Jak zařídit třídění v domácnosti

Návodný článek o tom, jak si co nejsnadněji zařídit třídění odpadu v domácnosti. Článek obsahuje pra...

Článek – Jak funguje v ČR systém třídění a recyklace odpadu?

Obecné informování o tom, jak v České republice funguje systém třídění a recyklace odpadu.