Propagace systému obcí

Samolepka ZBYTKOVÝ ODPAD

Samolepka na nádobu, do které je sbírán směsný komunální odpad.

Leták – DOOR TO DOOR

Díky systému třídění door to door je možné snížit množství odpadů ukládaných na skládku, a naopak zv...

1 2