Propagace systému obcí

Jak komunikovat změnu systému sběru

Předpokladem plynulého přechodu do jakéhokoli nového systému je co nejlepší pochopení a akceptace zm...

Samolepka BIOODPAD

Samolepka na nádobu, do které je sbírán bioodpad.

Samolepka ZBYTKOVÝ ODPAD

Samolepka na nádobu, do které je sbírán směsný komunální odpad.

Leták – DOOR TO DOOR

Díky systému třídění door to door je možné snížit množství odpadů ukládaných na skládku, a naopak zv...

1 2