Inzerce – Co kam patří?

Grafika znázorňující cestu odpadu plastu, papíru, skla, kovu a nápojového kartonu  doplněná o informace, co patří a nepatří do jednotlivých nádob. Tuto grafiku je vhodné užít jako inzertní vklad do městských a obecních zpravodajů – nejčastěji vnitřní A4 dvoustrana.

Velikost: A3

Podmínky užití: do grafiky nesmí být nijak zasahováno, pokud není určeno jinak (např. možnost vložení loga na příslušné místo). V opačném případě by se jednalo o zásah do autorských práv.