Svozové společnosti – ŽO

Jedná se o subjekt, který v rámci provozování své činnosti sbírá odpad z obalů tvořící součást odpadu od dalších původců (živnostenské odpady) a zajišťuje jeho recyklaci nebo jeho další využití, v souladu se Zákonem o obalech a o odpadech.

Jedná se o odpady z obalů vznikající při podnikatelské činnosti zařazované pod kódy 15XXXX a 20XXXX, podle katalogu odpadů dle Zákona o odpadech (komodity papír, plast, sklo, nápojový karton, dřevo a kov).

Odměna za využití náleží první oprávněné osobě pro nakládání s odpady (odpadové/svozové společnosti), která má uzavřený smluvní vztah s prvotním původcem odpadů z obalů a je uvedena jako první subjekt po prvotním původci v ročním hlášení o odpadech.

Odměna je vypočtena dle sazby (Kč/t) a podílu obalů (v %), na základě řádně vyplněného a dodaného čtvrtletního výkazu, ve kterém jsou uvedena množství odpadů z obalů včetně subjektů, které zajistily konečné využití druhotných surovin.