Vnitřní oznamovací systém

Informace k oznamování protiprávního jednání (whistleblowing).

Společnost EKO‑KOM, a.s. (dále jen „Společnost“) zřídila v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) tzv. vnitřní oznamovací systém.

Vnitřní oznamovací systém slouží k oznamování možného protiprávního jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti, a které:

  • souvisí s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti oznamovatele takového jednání (dále jen „oznamovatel“) u Společnosti a
  • má znaky trestného činu, nebo znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo porušuje právní předpis nebo předpis EU v některé z oblastí vyjmenovaných v zákoně o ochraně oznamovatelů.

Oznámení lze podat:

  • písemně v elektronické podobě na e-mailovou adresu: h.mertova@advokatvam.cz ,
  • telefonicky +420 602 121 034,
  • osobně (po domluvě s příslušnou osobou), nebo
  • prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.

Ministerstvu spravedlnosti může oznamovatel podat oznámení ústně, písemně, nebo na žádost osobně. Podrobné informace pro podání oznámení Ministerstvu spravedlnosti jsou zveřejněny na jeho webových stránkách: https://oznamovatel.justice.cz. Společnost vyloučila přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Příslušnou osobou k prošetřování oznámení a dalším činnostem dle zákona o ochraně oznamovatelů je určen(a) JUDr. Helena Mertová, advokátka, telefonní číslo: +420 602 121 034,
kontaktní adresa: Advokátní kancelář Vítek Mrázek Kramný s.r.o., Pod Klaudiánkou 271/4a, 147 00 Praha 4.

Kontakty
JUDr. Helena Mertová

advokátka
h.mertova@advokatvam.cz
+420 602 121 034