Ilustrované obrázky odpadu a nádob

Ilustrované odpady – ostatní odpad

Sada barevných a černobílých obrázků ostatního odpadu.

Ilustrované odpady – směsný odpad

Sada barevných a černobílých obrázků směsného odpadu.

Ilustrované odpady – elektroodpad

Sada barevných a černobílých obrázků elektroodpadu.

Ilustrované odpady – plast

Sada barevných a černobílých obrázků plastového odpadu.

Ilustrované odpady – kovy

Sada barevných a černobílých obrázků kovového odpadu.

Ilustrované odpady – bioodpad

Sada barevných a černobílých obrázků odpadů.

Ilustrované odpady – nápojový karton

Sada barevných a černobílých obrázků odpadů.

Ilustrované odpady – sklo

Sada barevných a černobílých obrázků odpadů.

Ilustrované odpady – papír

Sada barevných a černobílých obrázků odpadů.

Ilustrované nádoby

Sada barevných a černobílých obrázku nádob na třídění odpadu.