Edukativní

Zpracování tříděného odpadu

Jak se zpracovává odpad po dotřídění?

Třídění odpadu do barevných kontejnerů – video edukační

Jaké základní druhy odpadů se v ČR třídí do barevných kontejnerů?

Výrobky z recyklátů

Jak lze tříděný odpad znovu využít?