Poplatky

Struktura odměn za zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systému sdruženého plnění EKO‑KOM.

 

Poplatky na základě Výkazů o produkci obalů od 1. čtvrtletí 2024.

 

Poplatky na základě Výkazů o produkci obalů od 3. čtvrtletí 2023 do 4. čtvrtletí 2023.

 

 

Splatnosti faktur

Doklad Smlouva o sdruženém plnění Splatnost
Čtvrtletní faktura – Odměna článek VII. 30 dní
Zálohová faktura na další čtvrtletí článek VII. 30 dní
Faktura – roční Poplatek
(1.600 Kč + DPH)
článek VI. 15 dní

 

Zkrácené splatnosti faktur

Doklad Smlouva
o sdruženém plnění
Splatnost
Čtvrtletní faktura – Odměna
(v případě zaslání výkazu opožděně)
článek VII. 10 dní
Opravný daňový doklad
(po zaslání opravného výkazu)
článek VII. 10 dní

 

 

Oznámení – Minimální částka 2022

Na základě čl. IX odst. 1, 2 smlouvy o sdruženém plnění oznamujeme, že Minimální částka platná k 31. 12. 2022 je stanovena ve výši 2000,- Kč bez DPH.

V případě, že objednatel v kalendářním roce 2022 uhradil dodavateli na základě smlouvy o sdruženém plnění Odměnu ve výši, která nepřesáhne stanovenou Minimální částku, v následujícím kalendářním roce 2023 není povinen platit zálohy na Odměnu a Odměnu hradí jedenkrát ročně po předání Výkazu za poslední kalendářní čtvrtletí roku 2023.

 

Oznámení – Minimální částka 2021

Na základě čl. IX odst. 1, 2 smlouvy o sdruženém plnění oznamujeme, že Minimální částka platná k 31. 12. 2021 je stanovena ve výši 2000,- Kč bez DPH.

V případě, že objednatel v kalendářním roce 2021 uhradil dodavateli na základě smlouvy o sdruženém plnění Odměnu ve výši, která nepřesáhne stanovenou Minimální částku, v následujícím kalendářním roce 2022 není povinen platit zálohy na Odměnu a Odměnu hradí jedenkrát ročně po předání Výkazu za poslední kalendářní čtvrtletí roku 2022.

Kontakty
Dana Mařatková

oddělení pohledávek
pohledavky@ekokom.cz
+420 729 848 451

Kateřina Čálková

oddělení pohledávek
calkova@ekokom.cz
+420 729 848 450