Infoservis

Vítejte v sekci, ve které můžete sledovat aktuality systému EKO-KOM, nalézat rady a doporučení pro odpadové hospodářství,
a zjišťovat výsledky projektů, studií či analýz, které naše společnost realizuje nebo se na nich podílí.
Pro výběr konkrétního tématu můžete použít předdefinované kategorie umístěné na stránce vlevo.

Co obnáší rozbory odpadních plastů?...

Mezi odbornou veřejností je dobře známo, že se EKO‑KOM věnuje celé řadě rozborů různých odpadů, ...

2. 5. 2024

Výpočet sazeb poplatků vyjádřený ve vzorcích...

S cílem seznámit odbornou veřejnost detailně s principy výpočtu sazeb poplatků za zpětný odběr a vyu...

29. 4. 2024

Multikomoditní sběry a jejich správná evidence...

Multikomoditní sběry nejsou v ČR žádnou novinkou a mají zde dlouholetou tradici. V různých podob...

8. 1. 2024

Projekt podpory intenzifikace tříděného sběru – Výzva k ...

Příjem nabídek je ukončen! (aktualizováno 29.5.2024) Chystáte ve vašem městě či obci v roce 2...

11. 12. 2023

Výsledky rozborů směsného odpadu z obcí v roce 2022...

Stejně jako v předchozích sudých letech i v roce 2022 byly provedeny rozbory směsného komunálníh...

18. 10. 2023

Ekonomika odpadového hospodářství v roce 2022...

Na základě dat z dotazníkového šetření za rok 2022 přinášíme každoroční přehled ekonomických ukazate...

4. 8. 2023

Výtěžnosti tříděného sběru v letech 2018-2022 v systému EKO-KO...

Pro analytickou práci a možnost porovnání míry třídění v jednotlivých obcích s průměrnými výsledky v...

10. 7. 2023

Jak stanovuje EKO‑KOM poplatky...

(aktualizováno 29.4.2024) Poplatky, které platí výrobci baleného zboží společnosti EKO‑KOM, jsou ...

28. 5. 2023

Exkurze v recyklačním podniku dřevěného odpadu...

V souvislosti s rozšiřujícím se odděleným sběrem odpadního dřeva v obcích a jeho vykazováním do ...

18. 5. 2023

Pravidla vykazování v obecních výkazech a novinky v roce 2023...

Obce zapojené do Systému EKO‑KOM, jež realizují tříděný sběr komunálních odpadů, jsou povinny pravid...

16. 3. 2023

Litteringová studie – celé znění...

Zveřejňujeme studii shrnující rozsáhlý výzkum na téma litteringu v ČR, kterou zpracovala Univerz...

6. 1. 2023

Litteringový výzkum v České republice...

Společnost EKO‑KOM, ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L. (UJEP), na...

3. 11. 2022

Povinnosti měst a obcí v roce 2022 dle nové odpadové legislati...

Aktualizováno 3. 1. 2023 V důsledku nabytí účinnosti vyhlášky č. 445/2022 Sb., kterou se mění...

4. 10. 2022

Ekonomika odpadového hospodářství v roce 2021...

Na základě dat z dotazníkového šetření za rok 2021 přinášíme každoroční přehled ekonomických ukazate...

9. 8. 2022

Polyethylen a polypropylen nejen v obalovém průmyslu...

Polyethylen (PE) a polypropylen (PP), jež se řadí do třídy polyolefinů, jsou nejpoužívanější termopl...

18. 7. 2022

Způsoby recyklace polyethylenu a polypropylenu...

Základním předpokladem pro úspěšnou recyklaci jakéhokoliv druhu odpadu je existence vhodného systému...

14. 7. 2022
1 2 3 4