Podmínky užití

Podmínky užití

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.ekokom.cz je EKO‑KOM, a.s., IČ 251 34 701, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Provozovateli náleží autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.ekokom.cz, včetně textu, technických náčrtů, fotografií a veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Většina ilustračních snímků na tomto webu je použita na základě licence od Shutterstock.com

Autorská práva k fotografii svozu odpadu, která je použita na úvodní stránce a podstránkách sekce Svozové firmy, náleží společnosti Pražské služby, a.s. IČ: 601 94 120

Autorská práva k fotografii skleněných lahví, která je použita na úvodní stránce a podstránkách sekce Zpracovatelé, náleží společnosti VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost IČ: 415 05 191

Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z webových stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatelů.

Cookies

Cookies jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na pevný disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí její další používání.

Jako většina internetových stránek, i tyto stránky mohou používat cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatelé sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci plně využít některé funkce těchto stránek.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.ekokom.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemají Provozovatelé kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Chování uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel webových stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Obsahová stránka prezentace je vytvořena pomocí HTML5, PHP7, MySQL, JS a jQuery, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS3.

Stránky jsou koncipovány pro moderní prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Safari. V ostatních prohlížečích nezaručujeme správnost zobrazení.

Správce webu

Webové stránky spravuje Jiří Najfus. V případě dotazů nebo nalezení technických problémů je možné autora kontaktovat e-mailem na info@najfus.com.