Materiály v cizím jazyce

Samolepka EN/UKR – NEPATŘÍ DO SKO

Samolepka určená zejména pro doplnění kampaní na podporu odklonu recyklovatelných druhů odpadů z nád...

Článek – Recyklační symboly – EN – UA

Článek informují o recyklačních symbolech umístěných na obalech výrobků. Článek je k dispozici v ang...

Článek – Třídění v Česku – CZ – EN – UA

Článek informují o tom, jak se v České republice třídí a recykluje odpad. Článek je přeložen do angl...

Plakát – Co kam patří – EN

Plakát o velikosti A3 informující o tom, co patří a nepatří do jednotlivých nádob na tříděný odpad v...

Plakát – Co kam patří – UKR

Plakát o velikosti A3 informující o tom, co patří a nepatří do jednotlivých nádob na tříděný odpad v...

Leták – Co kam patří – EN

Leták informující o tom, co patří a nepatří do jednotlivých nádob na tříděný odpad v anglickém jazyc...

Leták – Co kam patří – UKR

Leták informující o tom, co patří a nepatří do jednotlivých nádob na tříděný odpad v ukrajinském jaz...

Plakát – Co kam patří – EN

Plakát informující o tom, co patří a nepatří do jednotlivých nádob na tříděný odpad v anglickém jazy...

Plakát – Co kam patří – UKR

Plakát informující o tom, co patří a nepatří do jednotlivých nádob na tříděný odpad v ukrajinském ja...

Samolepka doplňková – EN/UKR – Plast

Doplňková samolepka na nádobu, do které jsou sbírány plasty v anglickém a ukrajinském jazyce.

Samolepka doplňková – EN/UKR – Papír

Doplňková samolepka na nádobu, do které je sbírán papír v anglickém a ukrajinském jazyce.

Samolepka doplňková – EN/UKR – Nápojový karton

Doplňková samolepka na nádobu, do které jsou sbírány nápojové kartony v anglickém a ukrajinském jazy...

Samolepka doplňková – EN/UKR – Sklo

Doplňková samolepka na nádobu, do které je sbíráno sklo v anglickém a ukrajinském jazyce.

Samolepka doplňková – EN/UKR – Kovy

Doplňková samolepka na nádobu, do které jsou sbírány kovy v anglickém a ukrajinském jazyce.

Samolepka doplňková – EN/UKR – Směsný komunální odpad

Doplňková samolepka na nádobu, do které je sbírán zbytkový odpad v anglickém a ukrajinském jazyce.

Samolepka – EN – Plastic

Samolepka na nádobu, do které jsou sbírány plasty v anglickém jazyce.

1 2