Jak se stát klientem

Podrobný popis zapojení vaší firmy do systému EKO‑KOM, naleznete v následujících čtyřech krocích právě na této stránce.

1. Vstupní výkaz

Prvním krokem pro zapojení do systému je vyplnění a doručení Vstupního výkazu o produkci obalů.

Při vyplnění doporučujeme postupovat dle návodu v Metodice pro vyplnění vstupního výkazu. (Ke stažení v pravé části této stránky).

Vyplněný vstupní výkaz můžete doručit následujícím způsobem:

a) e-mailem info@ekokom.cz

b) faxem 729 848 439

c) poštou EKO‑KOM, a.s., Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4

Po obdržení vstupního výkazu vám obratem prostřednictvím e-mailu pošleme potvrzení, že jsme přijali vstupní výkaz a že vám bude zaslána Smlouva o sdruženém plnění. Toto potvrzení lze předložit např. celním orgánům v období, než bude Smlouva o sdruženém plnění uzavřena.

2. Smlouva o sdruženém plnění

Po zpracování vstupního výkazu vám bude zaslána Smlouva o sdruženém plnění ve dvou výtiscích. Po podepsání statutárním zástupcem nebo osobou oprávněnou na základě plné moci zašlete oba výtisky na adresu naší společnosti. Po podpisu smlouvy oprávněnou osobou z naší strany vám bude zaslán jeden výtisk zpět. Smlouva je platná od kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla podepsána a pokrývá produkci obalů v celém tomto kalendářním čtvrtletí.

3. Platba Poplatku a Odměny

Po uzavření Smlouvy o sdruženém plnění budou vystaveny dva účetní doklady.

 • Faktura na Poplatek ve výši 1 600,- Kč plus DPH v zákonné výši zahrnuje administrativní poplatek ve výši 800,- Kč a poplatek do Státního fondu životního prostředí ve výši 800,- Kč.
 • Záloha na Odměnu za zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů v prvním čtvrtletí platnosti smlouvy. Výše zálohy je stanovena na základě množství obalů uvedeného ve vstupním výkazu a na základě platné poplatkové struktury.

Záloha na Odměnu není vystavena v případě, kdy fakturovaná částka nepřekročí 20 000,- Kč. Po uhrazení zálohových faktur je vystavena faktura daňový doklad.

4. Osvědčení o zapojení do systému

Po uhrazení faktury na poplatek a zálohové faktury na odměnu vám bude zasláno Osvědčení o zapojení do systému s přiděleným klientským číslem (ID), pod kterým bude vaše firma/společnost v systému evidována.

Kontakty
Lenka Hříbalová

Asistentka - info linka
hribalova@ekokom.cz
+420 729 848 444

Růžena Vosolová

Asistentka - info linka
vosolova@ekokom.cz
+420 729 848 445

Věděli jste, že
 • Klientům nabízíme

  Poradenství v oblasti značení obalů a podmínek uvedení obalu na trh

  Kvalitní elektronickou komunikaci, která šetří náklady

  Informace o zahraničních systémech Zeleného bodu

  Bezplatné semináře z oblasti obalového zákona