Zpracovatelé odpadu

Zpracovatelem odpadu je subjekt, který v rámci provozování své činnosti zpracovává druhotné suroviny, v souladu se Zákonem o obalech a Zákonem o odpadech, formou materiálové recyklace na konečný výrobek, který odpovídá požadavkům Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

Koneční zpracovatelé, kteří používají druhotné suroviny z odpadů jako materiál pro vlastní výrobu nových výrobků nebo produktů jsou důležitým článkem v celém řetězci nakládání s odpady. Patří k nim např. výrobci umělých vláken, výrobci plastových nebo dřevěných výrobků atd.

Kontakty
Bc. Pavel Jiráček

manažer pro druhotné suroviny
jiracek@ekokom.cz
+420 722 977 219

Jan Končal

manažer pro druhotné suroviny
koncal@ekokom.cz
+420 603 828 522

Věděli jste, že
  • Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce :

    vytřídil každý Čech průměrně odpadů (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy)

    obyvatel ČR aktivně třídilo odpady

    bylo obalů recyklováno nebo energeticky využito