Jak systém funguje

 

 

Autorizovaná obalová společnost EKO‑KOM, a.s. provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje zpětný odběr a využití odpadů z obalů – dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

Systém EKO‑KOM je založený na spolupráci průmyslových podniků (klientů), měst a obcí. Tento neziskový systém zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina.

 

Jak systém funguje?

Aneb cesta odpadů z obalů našich klientů a struktura použití odměn v systému EKO‑KOM

 

Zelené šipky ukazují cestu obalů klientů systému EKO‑KOM: vaši spotřebitelé si koupí zabalený výrobek a poté obal vyhodí do barevného kontejneru na tříděný odpad. Svozové firmy vytříděné odpady odvezou na tzv. dotřiďovací linky, kde se odpady ještě roztřídí na jednotlivé druhy dle jejich dalšího zpracování. Takto upravený odpad putuje ke zpracovatelům, kde se vyrábí recyklované výrobky – tímto způsobem se vám mohou například vytříděné PET láhve vrátit jako nový cyklistický dres…

 

Šedivé šipky ukazují, na co jsou použity odměny za sdružené plnění zpětného odběru a recyklace odpadů z obalů: 88% nákladů neziskové Autorizované obalové společnosti EKO‑KOM tvoří přímé náklady sběru a recyklace (zpětný odběr a úprava a využití odpadů z obalů). Dalších 3% tvoří náklady na vzdělávání a propagaci třídění a recyklaci odpadů. Administrativní (režijní) náklady společnosti EKO‑KOM, a.s. představují pouze 2%. Náklady nezbytné na provoz systému EKO‑KOM, jako evidence obalů a služby klientům, evidence odpadů a služby obcím a povinné audity a kontroly, činí celkem 5%. Povinné odvody do Státního fondu životního prostředí a daně ročně dosahují 2%.

Přehled dosahovaných výsledků systému EKO‑KOM naleznete zde.

 

Kontakty
Markéta Štěpánková

Asistentka - info linka
stepankova@ekokom.cz
+420 729 848 444

Růžena Vosolová

Asistentka - info linka
vosolova@ekokom.cz
+420 729 848 445

Věděli jste, že
  • Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce 2020:

    vytřídil každý Čech průměrně 66,8 kg odpadů (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy)

    73 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady

    bylo 76 % obalů vytříděno a předáno k využití nebo recyklaci