Pro klienty

 

Návštěvní hodiny pro klienty v sídle společnosti (Na Pankráci 1685/17, Praha 4):

Den Od Do
Pondělí 8:30  16:00
Úterý 8:30  16:00
Středa 8:30  16:00
Čtvrtek 8:30  16:00
Pátek 8:30  16:00

Návod, jak se k nám dostanete, naleznete zde.

 

Pro Vaše dotazy nebo pokud se chcete stát klienty

 

Info linka
info@ekokom.cz

Z bezpečnostních důvodů nelze přijímat e-maily, jejichž přílohou jsou dokumenty obsahující makra.

 

Barbora Linhartová

asistentka - info linka
info@ekokom.cz
+420 729 848 444

Růžena Vosolová

asistentka - info linka
info@ekokom.cz
+420 729 848 445

 

Pokud máte problémy s vyplněním nebo odesláním výkazu

 

Oddělení evidence
evidence@ekokom.cz

 

Kateřina Kašparová

asistentka - evidence
evidence@ekokom.cz
+420 729 848 430

Lenka Hříbalová

asistentka - evidence
evidence@ekokom.cz
+420 729 848 435

 

Pokud jste byli kontaktováni v souvislosti s pohledávkou

 

Oddělení pohledávek
pohledavky@ekokom.cz

 

Dana Mařatková

oddělení pohledávek
pohledavky@ekokom.cz
+420 729 848 451

Zuzana Žáková

oddělení pohledávek
pohledavky@ekokom.cz
+420 729 848 450

 

Pokud řešíte otázky týkající se značení obalů a podmínek uvedení obalu na trh

 

Zbyněk Kolář

specialista na normy
kolar@ekokom.cz
+420 729 848 460

 

Pokud byste měli zájem o informace ohledně zahraničních systémů Zeleného bodu

 

Hana Hradecká

hradecka@ekokom.cz
+420 729 848 470

Ivana Pavelková

pavelkova@ekokom.cz
+420 729 848 404

 

Upozornění týkající se rad a informací poskytovaných ze strany EKO‑KOM, a.s.

Přestože EKO‑KOM, a.s. vynakládá značné úsilí, aby poskytované konzultace, informace a doporučení byly aktuální a přesné, nemůže to jakkoli zaručit. EKO‑KOM, a.s. poskytuje konzultace, informace a doporučení výhradně na základě podkladů dostupných EKO‑KOM, a.s. ke dni poskytnutí příslušné konzultace, informace či doporučení a nepřebírá odpovědnost za ovlivnění poskytnuté konzultace, informace či doporučení okolnostmi, které nemohla zjistit ani při vynaložení odborné péče nebo které zjistila nebo které nastaly až po poskytnutí takové konzultace, informace či doporučení. EKO‑KOM, a.s. nenese odpovědnost za správnost a úplnost informací, podkladů či studií třetích osob, které poskytuje, pokud je označí jako informaci, podklad či studii třetí osoby.

Pokud budete mít jakékoliv pochybnosti o správnosti či relevantnosti poskytnuté konzultace, informace či doporučení, anebo pokud disponujete odlišnými informacemi či doporučeními, budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat. Komunikace s klienty nám pomáhá zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb.