Úpravy systému sběru

Systém DOOR TO DOOR

Díky systému třídění door to door je možné snížit množství odpadů ukládaných na skládku, a naopak zv...