Výkupny odpadu

Subjekt, který v rámci provozování své činnosti sbírá (vykupuje) odpady z obalů od fyzických osob a zajišťuje jeho recyklaci nebo jeho další využití, v souladu se Zákonem o obalech a o odpadech.

Jedná se o odpady z obalů vznikající při tzv. lidovém výkupu od občanů, typicky papírové a kovové odpady.

Odměna za využití náleží subjektu, který je uveden jako následná oprávněná osoba (tzn. 1. v pořadí po prvotním původci odpadu) a v jehož provozovně byl odpad od občana – fyzické osoby přijat (vykoupen).

Odměna se vztahuje pouze na odpady, které nebyly na základě smlouvy/ dohody nebo vyhlášky vykázány do systému EKO‑KOM ze strany obce na základě čtvrtletního výkazu.

Odměna je vypočtena dle sazeb (Kč/t) a podílu obalů (v %), na základě řádně vyplněného a dodaného čtvrtletního výkazu, ve kterém jsou uvedena množství vykoupených odpadů z obalů včetně subjektů, které zajistily jejich využití.