Audity

Aby byly zachovány rovné podmínky pro všechny klienty systému EKO‑KOM a nemohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění jedné společnosti oproti jiným, je třeba provádět detailní namátkové audity vedení evidence obalů.

Ověřování informací prostřednictvím auditu je vyžadováno jak zákonem o obalech, tak podmínkami autorizace stanovenými Ministerstvem životního prostředí.

Předmětem auditu je ověření úplnosti a pravdivosti informací, které klient poskytl dle Smlouvy o sdruženém plnění.

EKO‑KOM, a.s. není oprávněn požadovat provedení auditu u klienta na základě vlastního podnětu častěji než jedenkrát za 6 měsíců.

Více o auditu: článek Audit Smlouvy o sdruženém plnění

 

Audity se skládají:

Ověření úplnosti

  • Srovnání prodejních jednotek. Účetnictví vs. vstupní data výpočtu nebo statistika vs. vstupní data výpočtu.
  • Prohlídka skladových expedičních prostor

Ověření správnosti

  • Vážení obalů
  • Kontrola správného zařazení obalu do výkazu

 

Audity vykonávají:

  • Deloitte Audit s.r.o.
  • Ernst & Young ČR, s.r.o.

 

Zkušenosti z auditů

Vytvořili jsme pro Vás materiál, který vznikl ve spolupráci s auditorskou společností podílející se na prověřování údajů o množství obalů vykázaných klienty EKO‑KOM ve Výkazech o produkci obalů.

Cílem tohoto dokumentu je přispět ke zlepšení způsobu vedení evidence množství obalů. Tento dokument vychází ze zkušeností a výsledků získaných v rámci prověření správnosti Výkazů o produkci obalů provedených do roku 2022 a poukazuje na charakteristické nedostatky ve vedení evidence množství obalů a jejich nejčastější projevy.

 

 

Kontakty
Růžena Vosolová

asistentka - info linka
info@ekokom.cz
+420 729 848 445

Barbora Linhartová

asistentka - info linka
info@ekokom.cz
+420 729 848 444

Soubory ke stažení