Samolepka plast + kovy s možností umístění loga/publicity

Samolepka určená zejména pro menší nádoby o rozměru A4 informuje o společném sběru dvou komodit – plastu a kovu. Vhodné užití také pro systémy door-to-door apod.

Do spodní vyhrazené části je možné umístit logo města, technických služeb, případně tzv. povinnou publicitu, pokud je třeba dodržet podmínky pořízení nádob v rámci grantů EU apod.

  • tiskový soubor naleznete ke stažení pod náhledem grafiky
  • velikost samolepky: 210 x 287 mm (A4) + 3 mm spad

Podmínky užití: do grafiky nesmí být nijak zasahováno, pokud není určeno jinak (např. možnost vložení loga na příslušné místo). V opačném případě by se jednalo o zásah do autorských práv.