Čtvrtletní výkazy

Čtvrtletní výkaz slouží k poskytování údajů o množství obalů, které klient společnosti EKO‑KOM, a.s. uvede na trh nebo do oběhu za kalendářní čtvrtletí. V souvislosti s legislativními změnami může dojít ke změně struktury výkazu. Na tomto místě vždy naleznete aktuální výkaz….

Zpracování podkladů pro výkaz

Požádali jsme auditorskou společnost Ernst & Young ČR, s.r.o., která provádí kontroly u klientů AOS EKO‑KOM, aby vytvořili informační materiál, který obsahuje základní přehled používaných způsobů výpočtu množství obalů včetně příkladů.

Naším záměrem tak bylo informovat své klienty o možnostech zpracování dat pro účely výpočtu množství obalů, která jsou následně přenášena dle typů obalů do čtvrtletních Výkazů.

Průvodce zpracováním dat naleznete na tomto odkazu.

 

Vyplnění výkazu

Jak správně vyplnit výkaz o produkci obalů?

K dispozici jsou dvě elektronické verze výkazu. Formát programu MS EXCEL a formát programu 602XML Filler.

Informace o programu 602XML Filler

Jedná se o bezplatný nástroj pro vyplňování elektronických formulářů, který jistě znáte např. v souvislosti se zavedením datových schránek. Více informací o programu 602XML Filler.

Máte problém s odesláním výkazu v programu 602XML Filler?

Pokud se Vám nedaří standardní odeslání výkazu pomocí ikony „Odeslat výkaz“, můžete zvolit „Export dat“, výkaz uložit a následně jej odeslat jako přílohu Vašeho e-mailu na vykazy@ekokom.cz.

 

Aktuální verze výkazu

Tato verze je určena pro 3. čtvrtletí roku 2022.

Výkaz je možno zaslat až po skončení daného čtvrtletí.

Aktuální verze výkazu ve formátech MS Excel 2016 a 602XML Filler:

Jak zaslat opravný výkaz naleznete zde.

 

 

Evidence od roku 2021

Jelikož došlo ke změně výkazu o produkci obalů od roku 2021, snažíme se Vám přiblížit tento výkaz novou Metodikou o produkci obalů, můžete také shlédnout 30ti minutový webinář, nebo využijte krátké 3 minutové video manuály, které popisují jednotlivé části výkazu.

 

Metodika k výkazu od roku 2021

Metodika k výkazu ke stažení zde

 

Webinář k výkazu 2021

Obsah webináře:

 • co, jak a kdy evidovat,
 • struktura výkazu,
 • názorné příklady vedení evidence.

 

Video manuály

Krátká videa k jednotlivým částem čtvrtletního výkazu o produkci obalů

 

Odevzdání výkazu

Způsoby odevzdání výkazu:

 • e-mail:
  vykazy@ekokom.cz
  Nejrychlejší a nejvíce úsporný způsob odevzdání. Podrobnější informace naleznete na stránce Pravidla elektronického zasílání výkazů pravidla elektronického zasílání výkazu.
  Tato e-mailová adresa slouží POUZE k přijímání čtvrtletních výkazů a jejich automatickému zpracování.
 • fax:
  261 176 274 nebo 729 848 439
  Samozřejmě je i nadále možné zasílat výkazy v papírové podobě faxem.
 • poštovní adresa:
  EKO‑KOM, a.s., klientské oddělení, Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4

 

Termíny zaslání výkazů:

výkaz za období od do
1. čtvrtletí 1. dubna 30. dubna
2. čtvrtletí 1. července 30. července
3. čtvrtletí 1. října 30. října
4. čtvrtletí 1. ledna následujícího roku 30. ledna následujícího roku
Kontakty
Kateřina Kašparová

Asistentka - evidence
evidence@ekokom.cz
+420 729 848 430

Zuzana Žáková

Asistentka - evidence
evidence@ekokom.cz
+420 729 848 435