Čtvrtletní výkazy

Čtvrtletní výkaz slouží k poskytování údajů o množství obalů, které klient společnosti EKO‑KOM, a.s. uvede na trh nebo do oběhu za kalendářní čtvrtletí. V souvislosti s legislativními změnami může dojít ke změně struktury výkazu. Na tomto místě vždy naleznete aktuální výkaz….

Zpracování podkladů pro výkaz

Požádali jsme auditorskou společnost, která provádí kontroly u klientů AOS EKO‑KOM, aby vytvořili informační materiál, který obsahuje základní přehled používaných způsobů výpočtu množství obalů včetně příkladů.

Cílem tohoto dokumentu je přispět ke zlepšení způsobu vedení evidence množství obalů. Tento dokument vychází ze zkušeností a výsledků získaných v rámci prověření správnosti Výkazů o produkci obalů provedených do roku 2022 a poukazuje na charakteristické nedostatky ve vedení evidence množství obalů a jejich nejčastější projevy.

 

Vyplnění výkazu

Jak správně vyplnit výkaz o produkci obalů?

K dispozici je elektronická verze výkazu ve formátu programu MS EXCEL (XLSX).

Aktuální verze výkazu

Tato verze je určena pro 2. čtvrtletí roku 2024.

Výkaz je možno zaslat až po skončení daného čtvrtletí.

Aktuální verze výkazu ve formátu MS Excel:

 

Upozornění:

Prosíme, neposílejte Excel soubory s makry (ve formátu .xlsm), náš systém je nepřijme. Výkazy je třeba zasílat v základním formátu .xlsx. Děkujeme za pochopení.

 

Jak zaslat opravný výkaz naleznete zde.

 

 

Užitečné informace k vyplňování výkazu o produkci obalů

Snažíme se Vám přiblížit výkaz o produkci balů Metodikou k vyplnění a speciální metodikou k listu L (littering). Můžete také shlédnout 30ti minutový webinář, nebo využijte krátké 3 minutové video manuály, které popisují jednotlivé části výkazu.

 

 

Webinář k výkazu o produkci obalů

Obsah webináře:

 • co, jak a kdy evidovat,
 • struktura výkazu,
 • názorné příklady vedení evidence.

 

Webinář k tématu littering (L list výkazu)

10ti minutový internetový seminář, který Vám vysvětlí jakých obalů se littering týká, na koho se tato povinnost vztahuje a jak litteringové obaly evidovat.

 

Video manuály

Krátká videa k jednotlivým částem čtvrtletního výkazu o produkci obalů

 

Odevzdání výkazu

Způsoby odevzdání výkazu:

 • e-mail:
  vykazy@ekokom.cz
  Nejrychlejší a nejvíce úsporný způsob odevzdání.
  Tato e-mailová adresa slouží POUZE k přijímání čtvrtletních výkazů a jejich automatickému zpracování.
 • fax:
  729 848 439
  Samozřejmě je i nadále možné zasílat výkazy v papírové podobě faxem.
 • poštovní adresa:
  EKO‑KOM, a.s., klientské oddělení, Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4

 

Termíny zaslání výkazů:

výkaz za období od do
1. čtvrtletí 1. dubna 30. dubna
2. čtvrtletí 1. července 30. července
3. čtvrtletí 1. října 30. října
4. čtvrtletí 1. ledna následujícího roku 30. ledna následujícího roku