Seznam klientů

Aktuální seznam klientů společnosti EKO‑KOM, a.s. Zde si můžete ověřit, zda jsou vaši dodavatelé nebo jakékoliv jiné firmy zapojeny do systému EKO‑KOM.

Aktuální a kompletní seznam klientů si můžete stáhnout zde:

Formát XLS (MS Excel 97-2003): Seznam klientů XLS

Formát XML: Seznam klientů XML

Formát JSON: Seznam klientů JSON

Vyhledávejte pomocí

  • Název firmy – Vyplňujte název hledané firmy ve stejném tvaru, jako je uveden v Obchodním rejstříku.

Vyhledávání firem v databázi klientů.

ID Firma IČO

Upozornění: Aktuální seznam klientů společnosti EKO‑KOM, a.s., uvedený na těchto webových stránkách, je platný k dnešnímu dni a údaje jsou v něm průběžně aktualizovány. Zde si můžete ověřit, zda jsou Vaši dodavatelé nebo jakékoliv jiné firmy zapojeny do Systému sdruženého plnění EKO‑KOM.

Údaje uvedené v tomto seznamu mají pouze informativní charakter a mohou se měnit. Informace v něm obsažené jsou právně nezávazné. Z důvodu porušení smluvních povinností může dojít u subjektů, uvedených v seznamu klientů, k odstoupení od smlouvy o sdruženém plnění uzavřené s EKO‑KOM, a.s. (a tedy i k zániku jejich postavení klienta systému sdruženého plnění), a to i se zpětnou účinností.

Doporučujeme Vám upravit Vaše dodavatelsko-odběratelské smluvní podmínky tak, abyste byli Vaším dodavatelem včas informováni o ukončení jeho smlouvy o sdruženém plnění uzavřené s EKO‑KOM, a.s., jakož i o všech podstatných změnách v tomto jeho smluvním vztahu s EKO‑KOM, a.s.

V případě, že evidujete některé obaly jako tzv. předplacené (neplacené), je nezbytně nutné, aby Váš dodavatel (odběratel) ve vztahu ke všem těmto obalům řádně splnil své povinnosti podle smlouvy o sdruženém plnění (zejména tyto obaly řádně vykázal a zaplatil za ně příslušnou odměnu – poplatek). Z tohoto důvodu musí mít uzavřenou platnou smlouvu o sdruženém plnění s EKO‑KOM, a.s., jež musí být řádně plněna, což Vám může potvrdit například prostřednictvím Prohlášení o zpoplatnění obalů v systému EKO‑KOM nebo na faktuře. V opačném případě není možno tyto obaly evidovat jako předplacené (neplacené).

Kontakty
Růžena Vosolová

asistentka - info linka
info@ekokom.cz
+420 729 848 445

Barbora Linhartová

asistentka - info linka
info@ekokom.cz
+420 729 848 444

Věděli jste, že
  • Klientům nabízíme

    Poradenství v oblasti značení obalů a podmínek uvedení obalu na trh

    Kvalitní elektronickou komunikaci, která šetří náklady

    Informace o zahraničních systémech Zeleného bodu

    Bezplatné semináře z oblasti obalového zákona