Cedule – Jak třídit plast

Cedule velikosti A4 popisující, co patří do nádoby na plast.

Velikost grafiky: A4

Podmínky užití: do grafiky nesmí být nijak zasahováno, pokud není určeno jinak (např. možnost vložení loga na příslušné místo). V opačném případě by se jednalo o zásah do autorských práv.