Ostatní zařízení

Jedná se o subjekty, které provozují zařízení na odtřídění, dekontaminaci, nebo úpravu využitelných složek odpadů. Díky těmto zařízením a jejich specializovaným technologiím lze zajistit materiálovou recyklaci odpadů z obalů, zejména kovů a plastů, které byly např. znečištěny nebezpečnými látkami a v zařízeních došlo k jejich odtřídění a dekontaminaci, nebo odtříděním kovů ze SKO.

Věděli jste, že
  • Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce :

    vytřídil každý Čech průměrně odpadů (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy)

    obyvatel ČR aktivně třídilo odpady

    bylo obalů recyklováno nebo energeticky využito