Úpravci odpadu

Úpravci odpadů jsou provozovatelé dotřiďovacích linek. Jsou důležitými partnery systému EKO‑KOM, protože na jejich zařízeních dochází k úpravě (dotřídění, slisování apod.) využitelných složek komunálních odpadů a plnění stanovených cílů k zajištění materiálové recyklace obalů.

Úpravce odpadu je subjekt, který v rámci provozování své činnosti upravuje odpad z obcí a odpad od dalších původců prostřednictvím jeho třídění, resp. dotřídění, v souladu se Zákonem o obalech a Zákonem o odpadech tak, aby tyto odpady po úpravě splňovaly požadavky kladené na příslušnou druhotnou surovinu a aby vytříděná složka, která je následně odstraňována, dosahovala nejmenšího možného podílu. Druhotné suroviny získané z upravených odpadů předá k dalšímu využití s důrazem na materiálovou recyklaci.

Na dotřiďovacích linkách se zpracovávají neupravené odpady / využitelné složky tříděných komunálních odpadů z obalů původem z obcí a od dalších původců (v komoditách papír, plast, sklo, nápojový karton a kovy).

Odměna za úpravu náleží subjektu, který provedl úpravu (dosud neupraveného) odpadu na druhotnou surovinu a následně zajistil její předání k recyklaci či využití.

V případě splnění dalších podmínek, může být subjektu udělena Akreditace, která je zohledněna formou bonusu k celkové odměně za úpravu a zajištění využití odpadů z obalů.

Kontakty
Jan Končal

manažer pro druhotné suroviny
koncal@ekokom.cz
+420 603 828 522

Věděli jste, že
  • Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce :

    vytřídil každý Čech průměrně odpadů (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy)

    obyvatel ČR aktivně třídilo odpady

    bylo obalů recyklováno nebo energeticky využito