Video

Čistou přírodou

Ať už se vydáte kamkoliv, buďte vždy ohleduplní k ní i jejím obyvatelům, aby zůstala stejně čistá, j...

Třídění patří k životu

Díky dobrým podmínkám, které pro třídění v ČR máme, třídí svůj odpad již 75 % obyvatel. Správné tříd...

Zpracování tříděného odpadu

Jak se zpracovává odpad po dotřídění?

Třídění odpadu do barevných kontejnerů – video edukační

Jaké základní druhy odpadů se v ČR třídí do barevných kontejnerů?

Výrobky z recyklátů

Jak lze tříděný odpad znovu využít?