Systém sběru a recyklace obalových odpadů

Vítejte na stránkách společnosti, která v ČR provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů.

Konference ODPADY A OBCE

Děkujeme Vám za účast na konferenci ODPADY A OBCE. Příští 26. ročník se uskuteční v termínu 4. – 5. 6. 2025 v Kongresovém centru ALDIS, Hradec Králové.

Výroční shrnutí 2023

Kolik odpadů z obalů jsme v ČR loni vyprodukovali a kolik z toho se jich zrecyklovalo nebo využilo energeticky? To i další výsledky Systému EKO‑KOM najdete ve Výročním shrnutí za rok 2023.

Co obnáší rozbory odpadních plastů?

Mezi odbornou veřejností je dobře známo, že se EKO‑KOM věnuje celé řadě rozborů různých odpadů, ...

Multikomoditní sběry a jejich správná evidence

Multikomoditní sběry nejsou v ČR žádnou novinkou a mají zde dlouholetou tradici. V různých podob...

Projekt podpory intenzifikace tříděného sběru – Výzva k zapojení

Příjem nabídek je ukončen! (aktualizováno 29.5.2024) Chystáte ve vašem městě či obci v roce 2...

Výsledky rozborů směsného odpadu z obcí v roce 2022

Stejně jako v předchozích sudých letech i v roce 2022 byly provedeny rozbory směsného komunálníh...