Systém sběru a recyklace obalových odpadů

Vítejte na stránkách společnosti, která v ČR provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů.

Dotazník za rok 2021

Nezapomeňte na Dotazník za rok 2021 o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr. Dotazník je nezbytné vyplnit a odeslat nejpozději do 28. února 2022.

Konference Odpady a obce 2022

Dovolujeme si Vás pozvat na 23. ročník konference Odpady a obce, která se uskuteční 8. a 9. června 2022 v Kongresovém centru ALDIS, Hradec Králové.

Vliv protipandemických opatření na sběr tříděných odpadů v obcích ČR

Pandemie onemocnění COVID-19 a s ním spjatá opatření měla vliv na celou řadu každodenních činnos...

Technická úprava autorizace

Autorizovaná obalová společnost EKO‑KOM požádala v polovině letošního října Ministerstvo životního p...

Složitý systém nakládání s obalovými odpady na Slovensku

Česká republika má dlouhodobě stabilně fungující systém třídění a recyklace odpadů, jehož financován...

Výtěžnosti tříděného sběru v obecních systémech v letech 2016 – 2020

Pro analytickou práci a možnost porovnání míry třídění v jednotlivých obcích s průměrnými výsledky v...