Systém sběru a recyklace obalových odpadů

Vítejte na stránkách společnosti, která v ČR provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů.

Dotazník za rok 2021

Nezapomeňte na Dotazník za rok 2021 o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr. Dotazník je nezbytné vyplnit a odeslat nejpozději do 28. února 2022.

Děkujeme Vám za účast na konferenci Odpady a obce 2022

Příští 24. ročník konference Odpady a obce se uskuteční 21. – 22. 6. 2023 v Kongresovém centru Aldis, Hradec Králové.

Výtěžnosti tříděného sběru v obecních systémech v letech 2017 – 2021

Pro analytickou práci a možnost porovnání míry třídění v jednotlivých obcích s průměrnými výsledky v...

Školní sběry podle nového zákona o odpadech

Sběrové akce jsou oblíbenou aktivitou, která má na českých školách dlouholetou tradici. Propad c...

Povinnosti měst a obcí v roce 2022 dle nové odpadové legislativy

Rok 2022 přináší pro obce a města řadu změn a nových povinností plynoucích z nové odpadové legis...

Technická úprava autorizace

Autorizovaná obalová společnost EKO‑KOM požádala v polovině letošního října Ministerstvo životního p...