Systém sběru a recyklace obalových odpadů

Vítejte na stránkách společnosti, která v ČR provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů.

Dotazník pro obce za rok 2023

Nezapomeňte na Dotazník za rok 2023 o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr. Termín pro zaslání vyplněného dotazníku byl do konce února.

Konference ODPADY A OBCE

Dovolujeme si Vás pozvat na 25. ročník konference ODPADY A OBCE, který se uskuteční 12. – 13. 6. 2024 v Kongresovém centru Aldis, Hradec Králové.

Co obnáší rozbory odpadních plastů?

Mezi odbornou veřejností je dobře známo, že se EKO‑KOM věnuje celé řadě rozborů různých odpadů, ...

Multikomoditní sběry a jejich správná evidence

Multikomoditní sběry nejsou v ČR žádnou novinkou a mají zde dlouholetou tradici. V různých podob...

Projekt podpory intenzifikace tříděného sběru – Výzva k zapojení

Příjem nabídek je stále otevřen! (aktualizováno 22.3.2024) Chystáte ve vašem městě či obci v ...

Výsledky rozborů směsného odpadu z obcí v roce 2022

Stejně jako v předchozích sudých letech i v roce 2022 byly provedeny rozbory směsného komunálníh...