Vítejte na stránkách společnosti, která v ČR  provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů.

Klienti naší společnosti jsou distributoři, plniči a producenti baleného zboží, kteří přispívají do systému.

Spolupráce s kraji, městy a obcemi je základem efektivního fungování celého systému EKO‑KOM.

Svozové firmy jsou do systému zapojeny buď nepřímo prostřednictvím obcí, nebo přímo na základě smluvního vztahu.

Provozovatelé dotřiďovacích linek jsou dalším partnerem systému. Právě u nich vznikají druhotné suroviny.

Koneční zpracovatelé používají druhotné suroviny z odpadů jako materiál pro vlastní výrobu nových produktů.

Kapitálová stabilita AOSInfoservis

Kapitálová stabilita AOS

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajištuje na základě Autorizace vydané MŽP provoz systému tříděného sb...

Poloautomatické odtřiďování SKOInfoservis

Poloautomatické odtřiďování SKO

S narůstajícími požadavky na míru třídění a recyklace komunálních odpadů je nezbytné začít se zabývat novými z...

Semináře pro klienty

Chcete-li se dozvědět o tom, jaké jsou zákonné povinnosti pro osoby uvádějící na český trh obaly a jak je splnit, tak je seminář pro Vás.

Konference Odpady a obce

Děkujeme, že jste 10. a 11. 6. 2020 sledovali on-line přenos debaty z Hradce Králové, kde byla  diskutována nejaktuálnější témata odpadového hospodářství ČR.