Systém sběru a recyklace obalových odpadů

Vítejte na stránkách společnosti, která v ČR provozuje systém sběru a recyklace obalových odpadů.

Dotazník za rok 2021

Nezapomeňte na Dotazník za rok 2021 o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr. Dotazník je nezbytné vyplnit a odeslat nejpozději do 28. února 2022.

Výroční shrnutí 2020

Podívejte se na výsledky systému EKO‑KOM za rok 2020 v pravidelném shrnutí. Prolistujte si tento dokument.

Technická úprava autorizace

Autorizovaná obalová společnost EKO‑KOM požádala v polovině letošního října Ministerstvo životního p...

Složitý systém nakládání s obalovými odpady na Slovensku

Česká republika má dlouhodobě stabilně fungující systém třídění a recyklace odpadů, jehož financován...

Výtěžnosti tříděného sběru v obecních systémech v letech 2016 – 2020

Pro analytickou práci a možnost porovnání míry třídění v jednotlivých obcích s průměrnými výsledky v...

Litteringová studie v plném proudu

O náplni a cílech studie, kterou realizujeme ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, j...