Leták – Záložka

Leták informující o tom, co patří do jednotlivých kontejnerů, který navíc funguje jako záložky. Leták je možno rozstřihnout na 5 záložek. Je vhodné jej užít  jako vklad do obecních zpravodajů nebo jako D-M při akcích obce/města.

Velikost: 210 x 148 mm (A5)

Podmínky užití: do grafiky nesmí být nijak zasahováno, pokud není určeno jinak (např. možnost vložení loga na příslušné místo). V opačném případě by se jednalo o zásah do autorských práv.