Sběr kovových odpadů ve směsi s plastem

Ucelený balíček komunikačních nástrojů, prostřednictvím kterých můžete ve své obci/městě propagovat sběr kovových odpadů ve směsi s plastem do žlutých nádob s cílem zvýšení výtěžnosti kovů ve Vaší obci/městě a zvýšení informovanosti občanů o možnosti tohoto sběru.

Tyto komunikační nástroje můžete libovolně rozložit do Vámi určeného časového období a volně je kombinovat.

Metodika

Metodika využití informačních materiálů společnosti EKO‑KOM při realizaci kampaně na podporu sběru kovových odpadů ve směsi s plastem.

.

Články

.

Zpravodaje – grafické podklady

V rámci tištěného či online zpravodaje je možné uveřejnit námi vytvořenou přehlednou grafiku v podobě celo-strany (A3 nebo A4) informující občany o tom, že kovy a plasty patří společně do žluté nádoby. Součástí celo-strany jsou také informace o tom, jaké druhy odpadů je možné do nádoby odložit a jaké tam naopak nepatří. Připraveny jsou varianty jak pro obec, tak i pro město.

Grafické podklady pro města

Velikost: A3 nebo A4

Podmínky užití: do grafiky nesmí být nijak zasahováno, pokud není určeno jinak (např. možnost vložení loga na příslušné místo). V opačném případě by se jednalo o zásah do autorských práv.

.
Grafické podklady pro obce

Velikost: A3 nebo A4

Podmínky užití: do grafiky nesmí být nijak zasahováno, pokud není určeno jinak (např. možnost vložení loga na příslušné místo). V opačném případě by se jednalo o zásah do autorských práv.

.

Sociální sítě – grafické podklady

Internet, potažmo sociální sítě, jsou nejostřeji sledovaným informačním kanálem současnosti. Z tohoto důvodu by ani Vaše obec/město, nemělo na tento kanál zapomenout a mělo by jej pravidelně zahrnovat do svých informačních aktivit směrem k občanům. Z tohoto důvodu jsme pro Vás v rámci této platformy připravili hned několik forem příspěvků, prostřednictvím kterých můžete komunikovat sběr kovového odpadu společně s plasty do žlutých nádob.

Podmínky užití: do grafiky nesmí být nijak zasahováno, pokud není určeno jinak (např. možnost vložení loga na příslušné místo). V opačném případě by se jednalo o zásah do autorských práv.

 

.

Videa

.

Doplňující grafiky

Podmínky užití: do grafiky nesmí být nijak zasahováno, pokud není určeno jinak (např. možnost vložení loga na příslušné místo). V opačném případě by se jednalo o zásah do autorských práv.