Leták – DOOR TO DOOR

Motivem pro zavádění systému door-to-door je získat kvalitnější vytříděný odpad a zvýšit jeho objem. Zároveň by mělo docházet i ke snížení produkce směsného komunálního odpadu v obci.

Proto, aby byl přechod na tento systém u občanů co nejlépe pochopen a akceptován, je třeba využít všech dostupných prostředků pro cílenou kampaň. Ve většině obcí máme k dispozici několik nástrojů, které lze efektivně využít. Obecní periodikum je jedním z pilířů komunikace s občany. Rychlejším informačním kanálem je pak bezesporu obecní web či facebook. Ve veřejném prostoru je pak dobré zapojit místní vývěsky či obecní rozhlas.

Pokud je na propagaci změny systému vyčleněn rozpočet, je ideálním nosičem informací také leták.

Níže naleznete ukázky možného provedení letáků komunikujících přechod na doo-to-door systém, případně jeho korekci či připomenutí důležitosti správného užívání systému. Pro vytvoření letáků v obdobném duchu můžete využít jednotlivé komponenty, které naleznete pod tímto příspěvkem, případně v dalších sekcích inspirátoru.