Třídění odpadu do barevných kontejnerů – video edukační

Jaké základní druhy odpadů se v ČR třídí do barevných kontejnerů?