Zpracování tříděného odpadu

Jak se zpracovává odpad po dotřídění?