Plakát – Co kam patří – EN

Plakát informující o tom, co patří a nepatří do jednotlivých nádob na tříděný odpad v anglickém jazyce.

Velikost: 297 x 420 mm (A3)

Podmínky užití: do grafiky nesmí být nijak zasahováno, pokud není určeno jinak (např. možnost vložení loga na příslušné místo). V opačném případě by se jednalo o zásah do autorských práv.