Materiály v cizím jazyce

Samolepka – EN – Beverage Cartons

Samolepka na nádobu, do které jsou sbírány nápojové kartony v anglickém jazyce.

Samolepka – EN – Glass

Samolepka na nádobu, do které je sbíráno sklo v anglickém jazyce.

Samolepka – EN – Metal

Samolepka na nádobu, do které jsou sbírány kovy v anglickém jazyce.

1 2