Vážení zastupitelé samospráv měst a obcí, vážení zástupci městských a obecních úřadů,

připravili jsme pro Vás na svých internetových stránkách tuto speciální sekci, která je určeno právě Vám. Nabízíme Vám tuto pomůcku pro zajištění efektivní komunikace s Vašimi občany na téma nakládání s komunálními odpady. Obsahem těchto stránek jsou informace a podklady, které jsou věnované třídění a recyklaci odpadů vč. odpadů z obalů v ČR.

Příležitostí, jak můžete obsažené materiály využít v komunikaci s veřejností, existuje celá řada (místní zpravodaj, informační letáky do schránek, letáky ve stojanech na úřadech, regionální deníky, webové stránky obce, Facebook či Twitter obce apod.).

Věříme, že právě zmíněné podklady, jejichž užití je pro města a obce zcela zdarma, využijete ke spokojenosti Vašich obyvatel. Přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vaší nelehké práci.

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s.