GIF Banner

Reklamní banner s jednoduchou animací informující o počtu barevných nádob a počtu osob, které v ČR třídí odpad. Po umístění banneru na webové stránky se lze proklikem dostat na vybraný web. Jedná se o jednu z nečastějších forem reklam na internetu.

Velikost: 500 x 200 mm

Podmínky užití: do grafiky nesmí být nijak zasahováno, pokud není určeno jinak (např. možnost vložení loga na příslušné místo). V opačném případě by se jednalo o zásah do autorských práv.