Cedule – Desatero každého správného třídiče

Pokud hledáte zajímavě zpracované základní zásady  přístupu ke sběru a třídění odpadů, můžete využít tohoto Desatera správného třídiče.

Velikost: 250 x 120 cm – lze zmenšit v požadovaném poměru. Je zakázán zásah do grafiky.

Podmínky užití: do grafiky nesmí být nijak zasahováno, pokud není určeno jinak (např. možnost vložení loga na příslušné místo). V opačném případě by se jednalo o zásah do autorských práv.