Cedule – Cesta vašeho odpadu

Zajímavě zpracovaná mapa odpadu pro velkoformátové užití. Mapa zobrazuje schéma integrovaného systému nakládání s odpady zajišťující rozumné využití co největší části odpadů.

Velikost grafiky: 175 x 100 cm – lze zmenšit v požadovaném poměru. Je zakázán zásah do grafiky.

Podmínky užití: do grafiky nesmí být nijak zasahováno, pokud není určeno jinak (např. možnost vložení loga na příslušné místo). V opačném případě by se jednalo o zásah do autorských práv.