Banner – Zde třídíme kovy

Banner informující občany o tom, že na tomto místě lze odkládat kovové odpady a obaly.

Velikost banneru: 1000 x 1700 mm

Podmínky užití: do grafiky nesmí být nijak zasahováno, pokud není určeno jinak (např. možnost vložení loga na příslušné místo). V opačném případě by se jednalo o zásah do autorských práv.