Cedule – Třídění odpadu

Cedule informující o tom, co patří a nepatří do žluté, modré, zelené a oranžové nádoby. Cedule je navíc doplněna o infografiku nápojových kartonů obsahující zajímavosti.

Velikost: 1500 x 800 mm

Podmínky užití: do grafiky nesmí být nijak zasahováno, pokud není určeno jinak (např. možnost vložení loga na příslušné místo). V opačném případě by se jednalo o zásah do autorských práv.