Cedule na sběrná místa

Poutavě graficky zpracovaný koloběh odpadu, který odkazuje na více informací o tom, jak se zpracovávají vytříděné odpady.

Velikost: 646 x 646 mm

Podmínky užití: do grafiky nesmí být nijak zasahováno, pokud není určeno jinak (např. možnost vložení loga na příslušné místo). V opačném případě by se jednalo o zásah do autorských práv.