Inspirátor

Vážení zastupitelé samospráv měst a obcí, vážení zástupci městských a obecních úřadů,

vítáme Vás v nové sekci našich internetových stránek, která je určena právě Vám. Tato sekce slouží jako pomůcka pro zajištění efektivní komunikace směrem k Vašim občanům na téma nakládání s komunálními odpady.

Obsahem těchto stránek jsou články, informační materiály, samolepky, infografiky, fotografie nebo videa,  věnující se třídění a recyklaci odpadů včetně odpadů z obalů z ČR.

Příležitostí, jak můžete obsažené materiály využít v rámci komunikace s veřejností, existuje hned celá řada (místní zpravodaj, informační letáky do schránek, letáky ve stojanech na úřadech, regionální deníky, webové stránky obce, Facebook či Twitter obce apod.).

Věříme, že výše zmíněné podklady, jejichž užití je pro města a obce zcela zdarma, využijete ke spokojenosti Vašich obyvatel.

Přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vaší nelehké práci.

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s.