VÝSLEDKY A DATA

Aktuální výsledky třídění a recyklace odpadu v ČR v roce 2018. Můžete z nich čerpat informace, postačí jen odkaz na zdroj EKO-KOM, a.s.