Cedule – Desatero třídění odpadu

Cedule s poutavě zpracovanými základními zásadami přístupu ke sběru a třídění odpadů.

Velikost: 1500 x 800 mm

Podmínky užití: do grafiky nesmí být nijak zasahováno, pokud není určeno jinak (např. možnost vložení loga na příslušné místo). V opačném případě by se jednalo o zásah do autorských práv.