Cedule – Co správně s odpady

Cedule informující o dodržování základní hierarchie způsobů nakládání s odpady. Cedule je navíc doplněna o infografiku skla obsahující zajímavosti.

Velikost: 1500 x 800 mm

Podmínky užití: do grafiky nesmí být nijak zasahováno, pokud není určeno jinak (např. možnost vložení loga na příslušné místo). V opačném případě by se jednalo o zásah do autorských práv.