Littering a jednorázové plasty

Vítejte v sekci, ve které budeme postupně zveřejňovat informace pro klienty i obce v systému EKO-KOM k tématu littering, tj. nové povinnosti týkající se nákladů na úklid odpadu z vybraných jednorázových plastových obalů.

Tyto povinnosti vyplývají ze Směrnice EU 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí a zákona o obalech (č. 477/2001 Sb.) ve znění novely č. 244/2022 Sb.

Další zajímavé informace k tématu litteringu můžete nalézt v našem Infoservisu.

Metodika výpočtu nákladů na littering 2024...

Autorizovaná obalová společnost EKO‑KOM připravila Metodiku výpočtu odměny sloužící obcím k úhradě n...

1. 1. 2024

Littering – základní informace pro klienty...

  Aktuální informace o litteringu naleznete na tomto odkazu: >> LITTERING - aktuální ...

29. 3. 2023

Metodika výpočtu nákladů na littering 2023...

Autorizovaná obalová společnost EKO‑KOM připravila Metodiku výpočtu odměny sloužící obcím k úhra...

2. 1. 2023

Platba za littering – základní informace pro obce...

Aktualizováno 7.11.2022 Přijetí směrnice 2019/904/EU o omezení dopadu některých plastových výrobk...

9. 8. 2022

Platba za littering – základní informace pro klienty...

Aktualizováno 10.10.2022 Na začátku října nabyla účinnosti novela zákona o obalech (č. 477/2001 S...

9. 8. 2022

Úhrada nákladů obcím za littering a černé skládky...

Aktualizováno 7.11.2022 Změny v legislativě Na začátku října 2022 nabyly účinnosti dva nové zákony...

9. 8. 2022