Metodika výpočtu nákladů na littering 2024

1. 1. 2024 Littering a jednorázové plasty

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM připravila Metodiku výpočtu odměny sloužící obcím k úhradě nákladů vynaložených na úklid odpadů z jednorázových plastových obalů.

V tomto dokumentu najdete podrobné informace