Littering

Vítejte v sekci, ve které budeme postupně zveřejňovat informace pro klienty i obce v systému EKO-KOM k tématu littering, tj. nové povinnosti týkající se nákladů na úklid odpadu z vybraných jednorázových plastových obalů.

Tyto povinnosti vyplývají ze Směrnice EU 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, která je nyní transponována do českých právních předpisů. Ačkoli v následujícím legislativním procesu může ještě dojít ke změnám obou předpisů, EKO-KOM se snaží již nyní připravit na všechny povinnosti, které z ní budou plynout.

Platba za littering – základní informace pro obce...

Směrnice 2019/904/EU  o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, která je č...

9. 8. 2022

Platba za littering – základní informace pro klienty...

Směrnice EU 2019/904 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (dále jen SU...

9. 8. 2022

Úhrada nákladů obcím za littering a černé skládky...

V tomto článku najdete následující témata: Směrnice SUP - nové povinnosti Littering - nové p...

9. 8. 2022