Metodika výpočtu nákladů na littering 2023

2. 1. 2023 Littering a jednorázové plasty

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM připravila Metodiku výpočtu odměny sloužící obcím k úhradě nákladů vynaložených na úklid odpadů z jednorázových plastových obalů.

V tomto dokumentu najdete podrobné informace